Hosting là gì, tag của Dịch Vụ Thiết Kế Web, nội dung mới nhất về Hosting là gì, Trang 1


.
Hosting là gì?

Hosting là gì?

Hosting là nơi không gian trên máy chủ có cài dịch vụ Internet như ftp,www, nơi đó bạn có thể chứa nội dung trang web hay dữ liệu trên không gian đó. Lý do bạn phải thuê Hosting là để chứa nội dung trang web, dịch vụ mail, ftp, vì những máy tính đó