lỗi website, tag của Dịch Vụ Thiết Kế Web, nội dung mới nhất về lỗi website, Trang 1


.
Thông báo: This account has been suspended

Thông báo: This account has been suspended

Lỗi cảnh báo: 'This account has been suspended. Either the domain has been overused, or the reseller ran out of resources'. Lỗi này là do website đã vượt quá dung lượng băng thông hoặc dung lượng lưu trữ cho phép. Để khắc phục sự cố này, bạn cần gửi
Cách sửa lỗi Joomla 1.5.x khi chạy trên PHP bản 5.4.x

Cách sửa lỗi Joomla 1.5.x khi chạy trên PHP bản 5.4.x

Khi bạn nâng cấp chạy xampp, wamp,... lên phiên bản cao hơn chạy php 5.4.x thì joomla 1.5.x sẽ bị lỗi. Còn nếu cài joomla 1.5.x lên hosting chạy PHP 5.4.x thì sẽ hiển thị lỗi trang Trắng tinh. Nguyên nhân là do Joomla 1.5.x chỉ chạy được trên phiên