seo là gì, tag của Dịch Vụ Thiết Kế Web, nội dung mới nhất về seo là gì, Trang 1


.
Những thuật ngữ người học seo nên biết

Những thuật ngữ người học seo nên biết

'Web crawler, web spider hay web robots là một chương trình tự động tìm kiếm trên Internet được thiết kết để thu thập tài nguyên Internet Web crawler, web spider hay web robot còn gọi là bọ tìm kiếm là một chương trình tự động tìm kiếm trên
Khái niệm On-page SEO và Off-page SEO

Nổi bật Khái niệm On-page SEO và Off-page SEO

'Không thực hiện thủ thuật tối ưu trên trang web, ở Seo offpage web , điều bạn cần là xây dựng các liên kết trỏ đến website mình, việc này được định nghĩa là link-building (xây dựng liên kết), có vẻ như đây là điều dễ dàng nếu bạn có những nguồn