sửa lỗi Joomla 1.5.x khi chạy trên PHP bản 5.4.x, tag của Dịch Vụ Thiết Kế Web, nội dung mới nhất về sửa lỗi Joomla 1.5.x khi chạy trên PHP bản 5.4.x, Trang 1


.
Cách sửa lỗi Joomla 1.5.x khi chạy trên PHP bản 5.4.x

Cách sửa lỗi Joomla 1.5.x khi chạy trên PHP bản 5.4.x

Khi bạn nâng cấp chạy xampp, wamp,... lên phiên bản cao hơn chạy php 5.4.x thì joomla 1.5.x sẽ bị lỗi. Còn nếu cài joomla 1.5.x lên hosting chạy PHP 5.4.x thì sẽ hiển thị lỗi trang Trắng tinh. Nguyên nhân là do Joomla 1.5.x chỉ chạy được trên phiên