thuật ngữ seo, tag của Dịch Vụ Thiết Kế Web, nội dung mới nhất về thuật ngữ seo, Trang 1


.
Những thuật ngữ người học seo nên biết

Những thuật ngữ người học seo nên biết

'Web crawler, web spider hay web robots là một chương trình tự động tìm kiếm trên Internet được thiết kết để thu thập tài nguyên Internet Web crawler, web spider hay web robot còn gọi là bọ tìm kiếm là một chương trình tự động tìm kiếm trên