thuật ngữ, tag của Dịch Vụ Thiết Kế Web, nội dung mới nhất về thuật ngữ, Trang 1


.
Google AdWords: 25 thuật ngữ cần biết cho người mới bắt đầu (P1)

Google AdWords: 25 thuật ngữ cần biết cho người mới bắt đầu (P1)

Google AdWords là một công cụ quảng cáo trên Google đang được sử dụng rất phổ biến, đầu tiên là từ các doanh nghiệp lớn, dần dần lấn sang các doanh nghiệp vừa và ngày nay, những doanh nghiệp nhỏ cũng đã coi đây là một giải pháp quảng cáo hiệu quả
Google AdWords: 25 thuật ngữ cần biết cho người mới bắt đầu (P2)

Google AdWords: 25 thuật ngữ cần biết cho người mới bắt đầu (P2)

Trong phần trước, chúng tôi đã hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn 25 thuật ngữ quan trọng nhất cần biết khi muốn chạy quảng cáo Google nhưng lại chỉ mới khai thác được các điều khoản liên quan đến việc thiết lập Google AdWords. Do đó, trong nội dung dưới
Những thuật ngữ người học seo nên biết

Những thuật ngữ người học seo nên biết

'Web crawler, web spider hay web robots là một chương trình tự động tìm kiếm trên Internet được thiết kết để thu thập tài nguyên Internet Web crawler, web spider hay web robot còn gọi là bọ tìm kiếm là một chương trình tự động tìm kiếm trên